11 liekov čoskoro stiahnutých zo slovenského trhu - podozrenie zo zmanipulovania a sfalšovania výsledkov klinických štúdií

Na Slovensku sa toto odporúčanie EMA týka 11 liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv prijal opatrenia v spolupráci s držiteľmi registrácií týchto liekov o pozastavení distribúcie a stiahnutí liekov z trhu, ku ktorým by malo dôjsť v najbližších dňoch.


ADCC +1