Trombex 75 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ. skl. hnedá) 1x90 ks

Produkt je v databáze ADC ČÍSELNÍK v stave 'Neaktívny'. Informácie o produkte nemusia byť aktuálne.

Výdaj: Viazaný na lekársky predpis

ŠÚKL kód:71852
ŠÚKL názov:Trombex 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x75 mg (fľ. skl. hnedá)
Držiteľ:Zentiva, k.s. (CZE) | Registračné číslo: 16/0254/09-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Zentiva, k.s. (CZE)
Forma:TBL FLM - Filmom obalené tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpisUžiť vcelkuZapiťDodržiavať odstupyDojčenie
 
Popis a určenie

Liek sa užíva na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombov) v „skôrnatených“ krvných cievach (artériách). Tento proces je známy ako aterotrombóza a môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je napr. náhla cievna mozgová príhoda /mŕtvica/, srdcový záchvat alebo aj smrť).

Spôsob použitia

Dospelí a pacienti vo vyššom veku: Liek sa má užívať v jednej dennej dávke 75 mg.

U pacientov s akútnym koronárnym syndrómom:

Pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu (nestabilná angina pectoris alebo non Q-infarkt myokardu): Liečba klopidogrelom sa má začínať jednorazovou nasycovacou dávkou 300 mg a potom sa má pokračovať dávkovaním klopidogrelu 75 mg raz denne (spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v dávke od 75 mg do 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávkovanie ASA nepresahovalo 100 mg. 

Pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou ST segmentu: Klopidogrel sa má podávať ako jednorazová denná dávka 75 mg s počiatočnou nasycovacou dávkou 300 mg v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich. U pacientov starších ako 75 rokov sa klopidogrel má začať podávať bez nasycovacej dávky. Kombinovaná liečba sa má začínať podľa možnosti čím skôr, hneď po tom, ako sa objavia príznaky a má trvať najmenej 4 týždne.

Pacienti s atriálnou fibriláciou: Klopidogrel sa musí podávať v jednej dennej dávke 75 mg. ASA (75 – 100 mg denne) sa musí iniciovať a následne podávať v kombinácii s klopidogrelom.

Liek sa užíva perorálne s jedlom, alebo nalačno a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny. Medzi jednotlivými dávkami je potrebné dodržiavať rovnaké časové odstupy.

Upozornenie:
Tehotným ženám sa užívať liek neodporúča.
Dojčiace ženy, ktoré užívajú liek by mali prestať pokračovať v dojčení.
Deti liek nesmú užívať.
Pacienti s ťažkým poškodením pečene liek nesmú užívať.
U pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene je potrebné dodržiavať opatrnosť.
U pacientov so zníženou funkciou obličiek je potrebné dodržiavať opatrnosť. 
V prípade vynechania dávky je postup nasledovný: V časovom rozsahu počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky pacienti majú užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. V prípade, že uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky pacienti majú užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

 

 

 

Účinné látky
klopidogrel
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36
Cena a doplatok

Liek nie je kategorizovaný (nemá určenú maximálnu cenu a doplatok).

Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.