Vyskúšajte si novú verziu ADC

  ATARAX tbl flm 25 mg 1x25 ks

ŠÚKL kód:85060
ŠÚKL názov:ATARAX tbl flm 25x25 mg (blis. PVC/Al)
Držiteľ:UCB S.A. Pharma Secteur (BEL) | Registračné číslo: 70/0891/92-CS | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Dodávatelia:UCB s.r.o. (CZE) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:TBL FLM - Filmom obalené tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpis + účinná látkaLiek znižuje pozornosťNepiť alkoholZapiťDodržiavať odstupyTehotenstvoDojčenie
 
Popis a určenie

Liek patrí do skupiny anxiolytík (lieky proti úzkosti). Liek sa používa na liečbu príznakov anxiety (úzkosti) u dospelých a na liečbu pruritu (svrbenia). Liek sa podáva aj pred chirurgickým výkonom.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má užívať v najnižšej účinnej dávke a najkratšiu možnú dobu.

Dospelí

Symptomatická liečba anxiety: podáva sa 50 mg denne rozdelených do 3 jednotlivých dávok, a to 12,5 mg ráno, 12,5 mg na obed a 25 mg večer. V závažnejších prípadoch možno použiť dávky do 100 mg denne.

Symptomatická liečba pruritu: začiatočná dávka je 25 mg pred spaním, po ktorej môžu v prípade potreby nasledovať dávky do 25 mg 3-4x denne.

Premedikácia pred chirurgickým výkonom: podáva sa 50 mg v dvoch dávkach alebo 100 mg v jednej dávke. Celková dávka podaná v priebehu 24 hodín nemá presiahnuť 100 mg.

U dospelých s telesnou hmotnosťou nad 40 kg je maximálna denná dávka 100 mg.

Deti

Symptomatická liečba pruritu: u detí od 12 mesiacov sa podáva 1 mg/kg/deň až 2 mg/kg/deň v rozdelených dávkach.

Premedikácia pred chirurgickým výkonom: podáva sa v jednorazovej dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti 1 hodinu pred chirurgickým výkonom, pred ktorým je možné podať 1 mg/kg telesnej hmotnosti večer pred anestéziou.

Celková dávka podaná v priebehu 24 hodín nemá presiahnuť 2 mg/kg/deň.
U detí s telesnou hmotnosťou do 40 kg je maximálna denná dávka 2 mg/kg/deň.

Osobitné skupiny pacientov

Liek sa u starších pacientov neodporúča, no ak je užívanie nevyhnutné, odporúča sa začať polovičnou odporúčanou dávkou. U starších pacientov je maximálna denná dávka 50 mg.
U pacientov s dysfunkciou pečene sa odporúča znížiť dennú dávku o 33 %.
U pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie obličiek sa dávkovanie má znížiť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva. Tablety majú deliacu ryhu.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
Ženy v plodnom veku majú počas liečby používať vhodnú antikoncepciu na zabránenie tehotenstva.
Liek môže spôsobiť únavu, závrat, sedáciu, poruchy videnia a preto môže mať mierny až veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby nekonzumovať alkohol.
Liek obsahuje laktózu.

Účinné látky
hydroxyzín
Indikačná skupina
70 - Anxiolytiká
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60
Cena a doplatok
Maximálna cena
2,01 €  (60,55 Sk)
Pacient
0,52 €
15,67 Sk
25,87 %
Poisťovňa
1,49 €
44,89 Sk
74,13 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: NIE
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: NIE
Spôsob úhrady: S - čiastočná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.