Vyskúšajte si novú verziu ADC

  AXETINE 750 mg plo ijf1x100 lag

ŠÚKL kód:18680
ŠÚKL názov:AXETINE 750 mg plo ijf 100x750 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ:MEDOCHEMIE LTD. (CYP) | Registračné číslo: 15/0645/94-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Dodávatelia:MEDOCHEMIE LTD. (CYP) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpisDo rúk lekáraParenterálne
 
Popis a určenie

Axetine je baktericídne cefalosporínové antibiotikum, ktoré je rezistentné na väčšinu betalaktamáz, a je účinné voči širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov. Môže sa použiť i v prípadoch infekcií, u ktorých sa neurčil vyvolávajúci mikroorganizmus alebo ak je infekcia spôsobená senzitívnym mikroorganizmom. Je účinný v profylaxii pooperačných infekcií. Zvyčajne je účinný v monoterapii, ale ak je to vhodné, môže sa použiť v kombinácii s aminoglykozidovými antibiotikami alebo metronidazolom. Podávanie v kombinácii s metronidazolom je vhodné pri kombinovaných aeróbnych a anaeróbnych infekciách alebo pri podozrení na ne, ako sú peritonitída, aspiračná pneumónia alebo absces pľúc, panvy alebo mozgu, alebo v prípadoch, kedy je pravdepodobné ich objavenie ako sú v spojitosti s gynekologickými alebo kolorektálnymi chirurgickými zákrokmi.

Spôsob použitia

Axetine sa podáva v intramuskulárnej injekcii, pomalej intravenóznej injekcii alebo v pomalej intravenóznej infúzii. Príprava suspenzie na intramuskulárnu injekciu: Axetine 750 mg je určený na intramuskulárne podanie. Do injekčnej liekovky s obsahom 750 mg liečiva sa pridá 3ml vody na injekciu. Obsah sa dobre potrasie. Suspenzia sa môže skladovať v chladničke do 24 hodín, hoci odporúča sa použiť čerstvo pripravené suspenzie. Príprava roztoku na intravenózne podanie: Pridať 6 ml vody pre injekciu do 750 mg prášku v injekčnej liekovke.Dobre pretriasť , aby sme získali číry roztok. Po rozriedení sú roztoky stabilné pri skladovaní v chladničke do 24 hodín, hoci sa odporúča používať len čerstvo pripravené roztoky. Pre pomalú intravenóznu infúziu by sa malo najskôr 1,5 g liečiva rozriediť v 50 ml vhodného infúzneho roztoku ako sú: 10% injekcia dextrózy, 5% injekcia dextrózy, 0,9% chlorid sodný, Ringerov roztok alebo Ringerov roztok s mliečnanom sodným. Výsledný roztok môže byť podávaný intravenózne počas viac ako 30 minút. Podľa správnej klinickej praxe sa odporúča podávať len čerstvo pripravené roztoky, hoci roztoky sú pri skladovaní v chladničke stabilné 24 hodín. Všeobecné dávkovanie:
Dospelí: Väčšina infekcií odpovedá na liečbu dávkou 750 mg trikrát denne podaných intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou. Pri závažných infekciách sa môže dávka zvýšiť na 1,5 g trikrát denne podaných intravenóznou cestou. Frekvencia dávok sa môže zvýšiť pri intramuskulárnych a intravenóznych injekciách na každých 6 hodín. Celková denná dávka je 3 g až 6 g.
Deti a dojčatá: Na väčšinu infekcií je adekvátna dávka 60 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Dávkovacie rozpätie je 30 mg až 100 mg/ kg telesnej hmotnosti denne, rozdelené do troch až štyroch dávok.
Novorodenci: Od 30mg do 100mg/kg/deň, v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.
V prvých niekoľkých týždňoch života môže byť sérový polčas rozpadu cefuroximu troj až päťkrát dlhší ako u dospelých.

Účinné látky
cefuroxim
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24
Cena a doplatok

Liek nie je kategorizovaný (nemá určenú maximálnu cenu a doplatok).

Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.