Vyskúšajte si novú verziu ADC

  BACLOFEN-POLPHARMA 10 mg tbl 10 mg (fľ.PP) 1x50 ks

ŠÚKL kód:40274
ŠÚKL názov:BACLOFEN-POLPHARMA 10 mg tbl 50x10 mg (fľ.PP)
Držiteľ:Pharmaceuticals Works Polpharma S.A. (POL) | Registračné číslo: 63/0102/81-CS | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. (POL)
Dodávatelia:Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (POL) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:TBL - Tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpis + účinná látkaLiek znižuje pozornosťNepiť alkoholS jedlomZapiťDodržiavať odstupy
 
Popis a určenie

BACLOFEN – POLPHARMA je liek, ktorý znižuje zvýšený tonus kostrového svalstva, ku ktorému dochádza pri rôznych stavoch, ako sú: sklerosis multiplex, poškodenia miechy, mozgová porážka, mozgová obrna, zápal mozgových blán a poranenia hlavy.
Liek potláča bolesť spojenú so svalovou stuhnutosťou a tým umožňuje rehabilitačnú liečbu.

Spôsob použitia

Dospelí: Liečba začína dávkou 15 mg denne, najlepšie podaná v niekoľkých dávkach. Následne sa postupne zvyšuje, ale úprava dávky závisí od individuálnych potrieb pacienta. Počas prvých troch dní – 5 mg (polovica 10 mg tablety) trikrát denne, počas nasledujúcich troch dní – jedna 10 mg tableta trikrát denne, počas ďalšieho obdobia troch dní – 15 mg (jeden a pol 10 mg tablety) trikrát denne, počas ďalšieho obdobia troch dní – 20 mg (dve 10 mg tablety) trikrát denne. Uspokojivá kontrola symptómov sa obvykle dosiahne pri dávkach do 60 mg denne. Dávka sa má zvyšovať pomaly, podľa potreby, ale maximálna dávka viac ako 100 mg sa neodporúča, pokiaľ pacient nie je hospitalizovaný a pod stálym lekárskym dohľadom.
Starší pacienti: 
Na začiatku liečby sa používajú nízke dávky a dávka sa postupne titruje podľa odpovedi, pod starostlivým dohľadom. 
Deti a dospievajúci(do 18rokov): Liečba obvykle začína veľmi nízkou dávkou (zodpovedajúcej približne 0,3 mg/kg/deň), v 2-4 oddelených dávkach, najlepšie v 4 dávkach. Dávkovanie možno opatrne zvyšovať v 1 týždňových intervaloch, pokým sa nedosiahne uspokojivá individuálna odpoveď u dieťaťa. Obvyklá denná dávka pri udržiavacej terapii sa pohybuje v intervale 0,75 až 2 mg/kg telesnej hmotnosti u detí do 8 rokov. Celková denná dávka u detí do 8 rokov nesmie prekročiť 40 mg/deň. U detí nad 8 rokov sa môže podávať maximálna denná dávka 60 mg/deň.
Pacienti s porušenou funkciou obličiek/chronicky dialyzovaní pacienti: Znížiť dávku na približne 5 mg denne.
 
Tablety sa majú podávať s jedlom. Malé časté dávky môžu byť účinnejšie v niektorých prípadoch ako vyššie dávky podávané s väčším odstupom. 

Upozornenie:
Tehotným ženám hlavne počas prvých 3 mesiacov sa liek môže podávať len ak je to životne nevyhnutné. 
Dojčiace ženy by mali užívanie lieku prekonzultovať s lekárom.
Liek nie je vhodný pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 33 kg.
Pacientom so spastickými stavmi mozgového pôvodu dávkovať liek opatrné a pod starostlivým dohľadom pre častejší výskyt nežiadúcich účinkov. 
Liek môže ovplyvniť pozornosť. Nie je vhodné konzumovať alkohol. 
Liečba sa má vždy (pokým sa nevyskytnú závažné nežiaduce účinky) ukončovať postupne, znižovaním dávky počas 1-2 týždňov.

 

Účinné látky
baklofén
Indikačná skupina
63 - Myorelaxanciá
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36
Cena a doplatok
Maximálna cena
2,85 €  (85,86 Sk)
Pacient
1,37 €
41,27 Sk
48,07 %
Poisťovňa
1,48 €
44,59 Sk
51,93 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: NIE
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: NIE
Spôsob úhrady: S - čiastočná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.