Esoprex 10 mg tbl flm 1x30 ks

ŠÚKL kód:76818
ŠÚKL názov:Esoprex 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ:Zentiva a.s. (SVK) | Registračné číslo: 30/0365/09-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Zentiva, k.s. (CZE)
Dodávatelia:sanofi-aventis Slovakia s.r.o. (SVK) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:TBL FLM - Filmom obalené tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpis + účinná látkaLiek znižuje pozornosťNepiť alkoholUžiť vcelkuZapiťDodržiavať odstupyKI - 18 rokov
 
Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo escitalopram ktoré sa používa na liečbu depresie (veľkých depresívnych epizód) a úzkostných porúch (ako je panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej. Agorafóbia je strach byť sám na miestach, kde je ťažké získať prípadne potrebnú pomoc, sociálna úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantno-kompulzívna porucha. Liek patrí do skupiny antidepresív, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Tieto lieky pôsobia na sérotonínový systém v mozgu zvyšovaním hladiny sérotonínu. Poruchy sérotonínového systému sa považujú za dôležitý faktor v rozvoji depresie a príbuzných ochorení.

Spôsob použitia

Depresívne epizódy
Dospelí: Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne. Antidepresívny účinok obvykle nastupuje po 2-4 týždňoch. Po ústupe symptómov je potrebné pokračovať v liečbe aspoň 6 mesiacov, aby sa stabilizovala odpoveď na liečbu.

Panická porucha s agorafóbiou alebo bez agorafóbie
Dospelí: V prvom týždni liečby sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg, potom sa dávka zvýši na 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvyšovať až na maximum 20 mg denne. Maximálna účinnosť sa dosiahne asi po 3 mesiacoch. Liečba trvá niekoľko mesiacov.

Sociálna úzkostná porucha
Dospelí: Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Na dosiahnutie ústupu symptómov sú zvyčajne potrebné 2‑4 týždne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže následne znížiť na 5 mg denne alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne. Na stabilizovanie odpovede na liečbu sa odporúča 12-týždňová liečba.

Generalizovaná úzkostná porucha
Dospelí: Počiatočná dávka je 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Dospelí: Počiatočná dávka je 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne. Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhú dobu, aby sa zabezpečilo odstránenie príznakov.

Starší pacienti (vo veku > 65 rokov): Úvodná dávka je 5 mg jedenkrát denne. V závislosti od odpovede pacienta sa môže dávka zvýšiť na 10 mg denne. (Účinnosť lieku u sociálnej úzkostnej poruchy nebola u starších pacientov sledovaná.)

Pacienti s poškodením pečeňe mierneho, alebo stredného stupňa: Počas prvých dvoch týždňov liečby sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne. U pacientov s ťažko poškodenou funkciou pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky.

Pacienti so slabým metabolizmom CYP2C19: Odporúčaná úvodná denná dávka je 5 mg počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne.

Liek sa podáva v jednej dennej dávke a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla a zapiť vodou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie:
Tehotné ženy nemajú liek užívať, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Ak matka užívala liek v neskorších štádiách gravidity, najmä v treťom trimestri, novorodenec musí byť sledovaný.
Náhlemu prerušeniu liečby počas tehotenstva je potrebné sa vyhnúť.
Dojčiť sa počas liečby neodporúča.
Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov liek nesmú užívať.
Bezpečnosť denných dávok nad 20 mg nebola preukázaná.
U pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s ťažko poškodenými renálnymi funkciami (CLCR pod 30 ml/min) sa odporúča opatrnosť.
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Pri ukončovaní liečby sa majú dávky lieku znižovať postupne v priebehu najmenej jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku symptómov z prerušenia liečby.
Liek môže ovplyvniť pozornosť.
Konzumácia alkoholu sa počas liečby neodporúča.

Účinné látky
escitalopram
Indikačná skupina
30 - Antidepresíva
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36
Cena a doplatok
Maximálna cena
5,48 €  (165,09 Sk)
Pacient
0,00 €
0,00 Sk
0,00 %
Poisťovňa
5,48 €
165,09 Sk
100,00 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: ÁNO
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: NEU, PSY
Spôsob úhrady: I - plná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.