Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/5 ml inf.konc. con inf 4 mg (liek.inj.plast.) 1x5 ml

ŠÚKL kód:1485A
ŠÚKL názov:Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.)
Držiteľ:Sandoz Pharmaceuticals d.d. (SVN) | Registračné číslo: 87/0280/12-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Novartis Pharma AG (CHE)
Dodávatelia:SANDOZ d.d. - organizačná zložka (SVK) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:CON INF - Infúzny koncentrát
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpisDo rúk lekáraParenterálneDojčenie
 
Popis a určenie

Liečivo v Kyseline zoledrónovej Sandoz je kyselina zoledrónová, ktorá patrí do skupiny látok nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledrónová účinkuje tak, že sa viaže na kosť a spomaľuje prestavbu kosti. Používa sa na:

• Predchádzanie komplikácií v kostiach, napr. zlomenín, u dospelých pacientov s metastázami v kostiach (šírením rakoviny z prvotného miesta výskytu do kostí).
• Zníženie množstva vápnika v krvi dospelých pacientov, keď prítomnosť nádoru spôsobí jeho prílišný vzostup. Nádory môžu zrýchliť normálnu prestavbu kostí tak, že sa zvýši uvoľňovanie vápnika z kostí. Tento stav sa označuje ako hyperkalciémia vyvolaná nádorom (TIH). 

Spôsob použitia

Liek má podať pacientovi len zdravotnícky pracovník so skúsenosťami s intravenóznym podávaním bisfosfonátov. Podáva sa do žily ako infúzia (5 ml koncentrát sa riedi pomocou 100 ml infúzneho roztoku, ktorý neobsahuje vápnik alebo iné dvojmocné katióny). Infúzia má trvať najmenej 15 minút, a má sa podať ako jednorazový intravenózny roztok osobitnou infúznou súpravou. Odporúčaná dávka pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s postihnutím kostí pri pokročilých malignitách je 4 mg kyseliny zoledrónovej každé 3 až 4 týždne. Treba vziať do úvahy, že účinok liečby sa prejaví za 2-3 mesiace. Pacientom sa má perorálne podávať aj doplnok 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D denne. Odporúčaná dávka pri hyperkalciémii (vápnik v sére korigovaný podľa albumínu 12,0 mg/dl alebo 3,0 mmol/l) je jednorazová dávka 4 mg kyseliny zoledrónovej. Pred každým podaním je potrebné vypiť dosť vody, čo pomôže zabrániť odvodneniu.

Upozornenie pre prípravu infúzie: Ak je potrebná nižšia dávka Kyseliny zoledrónovej Sandoz, najprv treba odobrať príslušný objem (4,4 ml na dávku 3,5 mg kyseliny zoledrónovej, 4,1 ml na dávku 3,3 mg, 3,8 ml na dávku 3,0 mg), a potom ho ďalej zriediť 100 ml infúzneho roztoku. Aby sa zabránilo prípadným inkompatibilitám, infúzny roztok použitý na riedenie musí byť buď 0,9 % m/V roztok chloridu sodného, alebo 5 % m/V roztok glukózy.

Účinné látky
kyselina zoledrónová
Indikačná skupina
87 - Varia I
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36
Cena a doplatok
Maximálna cena
63,79 €  (1 921,74 Sk)
Pacient
0,00 €
0,00 Sk
0,00 %
Poisťovňa
63,79 €
1 921,74 Sk
100,00 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: ÁNO
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK, ORT, TRN, URK, PLM
Spôsob úhrady: I - plná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.