Vyskúšajte si novú verziu ADC

  NEUROL 1,0 tbl 1,0 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

ŠÚKL kód:86656
ŠÚKL názov:NEUROL 1,0 tbl 30x1,0 mg (blis. PVC/Al)
Držiteľ:Zentiva, k.s. (CZE) | Registračné číslo: 70/0340/12-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Zentiva, k.s. (CZE)
Dodávatelia:sanofi-aventis Slovakia s.r.o. (SVK) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:TBL - Tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpis + účinná látkaOmamné látkyNepiť alkoholPo jedleZapiťTehotenstvo I.DojčenieKI - 18 rokov
 
Popis a určenie

Neurol 0,25  sa užíva na liečbu úzkostných stavov, chorobného strachu, duševného napätia vrátane sprievodných príznakov ako napr. búšenie srdca, nespavosť, nervozita a pod. Takisto sa užíva na liečbu úzkosti pri rôznych depresívnych ochoreniach a na liečbu panických porúch. Liek je určený len pre dospelých.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený na krátkodobú liečbu stredne ťažkých až ťažkých stavov úzkosti. Liek sa dávkuje individuálne, v závislosti od vážnosti príznakov a od terapeutickej odpovede. Dávku je nutné zvyšovať len postupne, aby nedošlo k nadmernej sedácii. Ak je potrebné zvýšiť dávku, prvú treba zvýšiť večernú dávku.

- Stavy úzkosti: začiatočná dávka je 3-krát denne 0,25 mg až 0,5 mg lieku, ktorú je možné postupne zvyšovať. Bežná dávka je 0,5 mg až 4 mg denne, rozdelená do dvoch až troch dávok.

- Stavy úzkosti kombinované s depresiou: začiatočná dávka je väčšinou 3-krát 0,5mg denne. Bežná udržiavacia dávka je 2,5 – 3 mg/deň.

- Panická porucha: začiatočná dávka 3 x 0,5 mg denne. Toto dávkovanie sa môže meniť v závislosti od stavu pacienta. Dávka sa nemôže zvýšiť o viac ako 1 mg počas intervalu 3 až 4 dní. Väčšina pacientov dobre reaguje na liečbu, počas ktorej užívajú 4 – 6 mg lieku rozdeleného do 3-4 dávok. Niektorí pacienti môžu potrebovať aj veľmi vysoké dávky, až do 10 mg denne.

- Starší a oslabení pacienti: začiatočná dávka je 0,25 mg 2 alebo 3-krát denne, ktorú je možné v prípade potreby, opatrne zvýšiť.

- Pediatrická populácia: Neodporúča sa, nakoľko bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú po jedle a dobre sa zapijú vodou.
Ukončenie liečby: Dĺžku liečby určí lekár. Liečbu treba ukončiť vždy postupne. Každé tri dni sa denná dávka alprazolamu môže znížiť maximálne o 0,5 mg. U niektorých pacientov treba znižovať dávku ešte po menších množstvách. Odporúča sa znížiť najprv obednú dávku.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.
Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov.
Liečba sa nemá ukončiť náhle, dávka sa postupne znižuje.
Na začiatku liečby je vedenie vozidiel a obsluha strojov zakázaná. Dĺžka doby, počas ktorej pacient nemôže viesť vozidlá ani obsluhovať stroje sa určí u každého pacienta individuálne.
Počas užívania sa nesmú konzumovať alkoholické nápoje.
V prípade užívania aj iných liekov je potrebná opatrnosť vzhľadom na potenciálne interakcie s niektorými liekmi. Potrebné konzultovať s lekárom.

Účinné látky
alprazolam
Indikačná skupina
70 - Anxiolytiká
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24
Cena a doplatok
Maximálna cena
2,80 €  (84,35 Sk)
Pacient
1,90 €
57,24 Sk
67,86 %
Poisťovňa
0,90 €
27,11 Sk
32,14 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: NIE
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: NIE
Spôsob úhrady: S - čiastočná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.