Vyskúšajte si novú verziu ADC

  Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x14 ks

ŠÚKL kód:28913
ŠÚKL názov:Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ:Sandoz Pharmaceuticals d.d. (SVN) | Registračné číslo: 15/0860/09-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Dodávatelia:SANDOZ d.d. - organizačná zložka (SVK) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:TBL FLM - Filmom obalené tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpis + účinná látkaNepiť alkoholUžiť vcelkuZapiťDodržiavať odstupy
 
Popis a určenie

Jedná sa o antibiotikum. Liek patrí do skupiny antibiotík nazývaných penicilíny. Používa sa na liečbu infekcií vyvolaných baktériami, ktoré sú citlivé na amoxicilín.

Používa sa na liečbu:

  • infekcií ucha, hrdla, nosa a nosových dutín
  • infekcií dýchacích ciest, ako je zápal priedušiek a zápal pľúc
  • infekcií močového mechúra
  • na prevenciu infekcie srdca počas operácie v oblasti úst alebo hrdla
  • včasného štádia lymskej choroby (z uštipnutia kliešťom)
  • vredov žalúdka spôsobených baktériou Helicobacter pylori
Spôsob použitia

Dávkovanie amoxicilínu závisí od veku, telesnej hmotnosti a renálnych funkcií pacienta, od závažnosti a lokalizácie infekcie ako aj od predpokladaného alebo zisteného pôvodcu ochorenia. Lieky sa podávajú perorálne. Tablety sa majú užívať nerozhryznuté (v celku) a zapiť tekutinou (napr. pohárom vody). Príjem potravy neovplyvňuje absorpciu amoxicilínu. Liečba má pokračovať 2 až 3 dni po vymiznutí symptómov. V prípade infekcií vyvolaných beta-hemolytickými streptokokmi má terapia trvať 6 – 10 dní, aby sa dosiahla eradikácia patogénu.

Dospelí a dospievajúci (> 40 kg telesnej hmotnosti): zvyčajné dávkovanie sa pohybuje v rozsahu 750 mg až 3 g amoxicilínu denne rozdelené do dvoch alebo troch jednotlivých dávok. Odporúčania pre špeciálne dávkovanie:
Tonzilitída: 1g 2x denne.
Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy u dospelých: 1 g 2x denne.
Pneumónia získaná v komunite: 1g 3x denne (t.j. každých 8 hodín).
Včasné štádium lymskej choroby (izolovaný migrujúci erytém): 500 mg až 1 g 3x denne, počas 14 – 21 dní.
Eradikácia Helicobacter pylori: 1 g amoxicilínu 2x denne v kombinácii s 500 mg klaritromycínu dvakrát denne a 20 mg omeprazolu alebo 30 mg lanzoprazolu dvakrát denne počas 7 – 14 dní. V populácii s viac ako 20 % rezistenciou na klaritromycín sa má zvážiť alternatívna schéma dávkovania.

Deťom s hmotnosťou viac ako 40 kg sa majú podávať zvyčajné dávky určené pre dospelých.

Dávkovanie u detí (s telesnou hmotnosťou do 40 kg): Denná dávka u detí je 40-90 mg/kg/deň rozdelených do 2 až 3 jednotlivých dávok* (nesmie presiahnuť 3g/deň) v závislosti od indikácie, závažnosti ochorenia a citlivosti patogéna. *FK/FD údaje naznačujú, že dávkovanie trikrát denne je spojené so zosilneným účinkom, preto sa dávkovanie dvakrát denne odporúča len v prípade, keď je dávka v hornej hranici rozsahu. Odporúčania pre špeciálne dávkovanie:
Tonzilitída: 50 mg/kg/deň rozdelených do dvoch dávok.
Akútna otitis media: V oblastiach s vysokým výskytom pneumokokov so zníženou citlivosťou na penicilíny sa má dávkovacia schéma viesť podľa národných/lokálnych odporúčaní.
Včasné štádium lymskej choroby (izolovaný migrujúci erytém): 50 mg/kg/deň rozdelených do troch dávok, počas 14 – 21 dní.

Dávkovanie pri prevencii endokarditídy: 2 – 3 g amoxicilínu sa podávajú perorálne hodinu pred chirurgickým zákrokom. Deti: 50 mg amoxicilínu/kg telesnej hmotnosti podávaných ako jednorazová dávka jednu hodinu pred chirurgickým zákrokom.

Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek: dávka sa má znížiť, pacienti s renálnym klírensom nižším ako 30 ml/min sa odporúča predĺženie dávkovacieho intervalu a redukcia celkovej dennej dávky. V prípade renálneho zlyhávania nemožno použiť krátkodobú liečbu jednorazovou dávkou 3 g. Dospelí (vrátane starších pacientov):

Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Interval medzi dávkami

> 30

Úprava dávky nie je potrebná.

 

10 – 30

500 mg

12 hod

< 10

500 mg

24 hod

V prípade hemodialýzy: 500 mg sa má podať na konci zákroku.

Poškodenie funkcie obličiek u detí s telesnou hmotnosťou do 40 kg:

Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Interval medzi dávkami

> 30

Zvyčajná dávka

Úprava dávky nie je potrebná.

10 – 30

Zvyčajná dávka

12 hod (zodpovedá 2/3 dávky)

< 10

Zvyčajná dávka

24 hod (zodpovedá 1/3 dávky)

Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou pečene: Pokiaľ funkcia obličiek nie je poškodená, zníženie dávky nie je potrebné.

Upozornenie:
Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.
Amoxicilín sa môže užívať počas dojčenia (Doteraz sa po užívaní amoxicilínu nehlásili žiadne škodlivé účinky na dojčené dieťa).
Opatrnosť je potrebná u nedonosených detí a počas neonatálneho obdobia: majú sa sledovať renálne, hepatálne a hematologické funkcie.
Pri vysokých dávkach je nevyhnutné udržiavať dostatočný prísun a výdaj tekutín, aby sa minimalizovalo riziko kryštalúrie spôsobenej amoxicilínom, počas liečby vysokými dávkami pravidelne kontrolovať krvný obraz.
precitlivenosťou na penicilín; možnosť skríženej alergie na iné beta-laktámy, ako sú cefalosporíny, sa má vziať do úvahy.
Pri súčasnom užívaní niektorých ďalších liekov je potrebná opatrnosť, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Účinné látky
amoxicilín
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48
Cena a doplatok
Maximálna cena
3,70 €  (111,47 Sk)
Pacient
1,07 €
32,23 Sk
28,92 %
Poisťovňa
2,63 €
79,23 Sk
71,08 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: NIE
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: NIE
Spôsob úhrady: S - čiastočná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.