Vyskúšajte si novú verziu ADC

  Trombex 75 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ. skl. hnedá) 1x90 ks

Produkt je v databáze ADC ČÍSELNÍK v stave 'Neaktívny'. Informácie o produkte nemusia byť aktuálne.

Výdaj: Viazaný na lekársky predpis

ŠÚKL kód:71852
ŠÚKL názov:Trombex 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x75 mg (fľ. skl. hnedá)
Držiteľ:Zentiva, k.s. (CZE) | Registračné číslo: 16/0254/09-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Zentiva, k.s. (CZE)
Forma:TBL FLM - Filmom obalené tablety
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpisUžiť vcelkuZapiťDodržiavať odstupyDojčenie
 
Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo klopidogrel a patrí do skupiny nazývanej antiagregačné lieky. Liek zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, čím znižuje možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (daný proces sa volá trombóza).
Liek sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombov) ktoré sa formujú v „skôrnatených“ krvných cievach (artériách). Daný proces je známy ako aterotrombóza a môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je napr. náhla cievna mozgová príhoda /mŕtvica/, srdcový záchvat alebo aj smrť).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom
- Bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non‑Q infarkt myokardu): liečba sa musí začať jednou nasycovacou dávkou 300 mg, potom sa pokračuje dávkou 75 mg 1x denne (v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) od 75 mg do 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávka ASA nebola vyššia ako 100 mg.
- Akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu: liek sa musí podávať ako jedna denná dávka 75 mg, pričom liečba sa začína nasycovacou dávkou 300 mg v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich. U pacientov starších ako 75 rokov sa musí liečba klopidogrelom začať bez nasycovacej dávky. Kombinovaná liečba sa musí začať čo najskôr po vzniku príznakov a musí pokračovať najmenej štyri týždne.

Pacienti s atriálnou fibriláciou
Liek sa má podávať v jednej dennej dávke 75 mg. Kyselina acetylsalicylová (75-100 mg denne) sa má iniciovať a podávať v kombinácii s klopidogrelom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek je potrebné užívať každý deň v približne rovnakom čase.
Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa použitie lieku neodporúča.
Nie je známe, či sa klopidogrel vylučuje do ľudského materského mlieka. Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Deťom sa liek nesmie podávať.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky
klopidogrel
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36
Cena a doplatok

Liek nie je kategorizovaný (nemá určenú maximálnu cenu a doplatok).

Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.